Combined Shape

DeepSport LTD

DeepSport LTD DeepSport Artificial Intelligence Technologies and Consultancy LTD. started its activities in 2020 with support from the TUBITAK 1512 program, an initiative of The Scientific and Technological Research Council of Turkey. Our company aims to leverage state-of-the-art artificial intelligence models to create sustainable value and become a pioneer in the sports industry. We continue our initiatives with great enthusiasm towards these goals.

DFF953AE-F1D1-48AD-B053-6A2D72F535CF
EFAF5138-5004-4D4D-A067-A61D32F39D52

Mission & Vision

The company's aim is to launch the fitness app firstly, with the aim of helping people lead a healthy life. It is among our future plans to produce more comprehensive products in sports and health industry along with more advanced technologies. In this context, we aim to be a company creating a portfolio as a manufacturer, distributor and application developer. The ultimate goal of all of these is to set an example by creating value for people in a world where new habits towards digitalization have developed recently.

17282937-36D9-4107-B06F-1A37A78967AD

DeepSport Roadmap

DeepSport is a research & development company that applies Artificial Intelligence and advanced technological methods in the field of sports. AI technologies generally require high computational costs. Our goal is to reduce these costs and create models that can work in different conditions while still having high accuracy. We are seeking to integrate these models into application platforms and make them lightweight enough to work even without using a separate server. We aim to offer a digital coach accessible to everyone. DeepSport plans to launch its product, developed with an energetic design for people desiring to workout regularly, on July 1, 2021. If you are interested in investment or collaboration, you can reach us via Contact channel. We aim to offer a digital coach accessible to everyone by applying human pose estimation in the field of sports. You can try the Beta version by clicking the "Try Now" button on our website. DeepSport plans to launch its product, developed with an energetic design for people who have just started doing workout, on July 1, 2021. If you are considering investing or collaborating, you can reach us via Contact channel.

DeepSport is a modern fitness application utilizing human pose estimation technology. It is aimed to be benefitted specially by users trying to exercise regularly and needing guidance without professional expectations.

For the web app, DeepSport gives the most accurate feedback when it is used by placing the laptop on any object at knee level. For mobile devices, the camera can be placed on the floor leaning on the wall. After initiating the workout, it takes up to 5 seconds to go in front of the camera and follow the instructions to calibrate your body position, and then you start the exercise.

Make sure that you have your whole posture inside the frame, including your hands from the top when you raise your arms. In addition, you should adjust the camera position and distance so that it can see you on the ground, taking into account your exercises on the ground.

In order to fit in the camera frame and avoid having to re-position the camera during training, you usually need to stand around 1.5 meters, or 2 steps away from the mobile. For the web version, in order to get into the POV of laptop camera, you need to stand around 3 meters, or 4 steps away.

We encode exercises into an artificial intelligence system using a human pose estimation model. The system uses these codes to calculate the angles and positions of the joints and determine whether the body is in the defined form of the movement. Accordingly, it reminds you of body positions such as leg spacing, hip posture, shoulder-arm alignment, as it should be.

DeepSport takes into account two parameters: body form and the pace of repetition. The accuracy is calculated based on the body form and is presented on a percentage. The bar filling on the screen indicates whether you have reached sufficient depth for the repetition or maintain the correct form for static exercises. The pace calculation is made to indicate whether you have performed the repetitions at the ideal pace and gives you the average pace score as a percentage. You can see the accuracy and pace score on the Training Summary page at the end of the training, both on the basis of each exercise and as an overall training average.

Yes. Thanks to DeepSport's "Coaches", you can consult a real coach on the platform and request training offered specifically for you. In this way, users who want to create their own program will be able to do their own workouts.

If you’re using an NVIDIA graphic processor, it is recommended to run the internet browser with a high performance graphics processor instead of the integrated graphics processor in your laptop.

Sign up the e-bulletin!
Be aware of the news coming
from DeepSport.

Gizlilik Anlaşması ve Kişisel Veri Politikası

1. Deepsport Yapay Zeka Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Şti. olarak hizmet sağlayıcı olarak; hizmet alıcılarına ve/veya potansiyel hizmet alıcılarına karşı ait olan veriler, veri sorumlusu sıfatıyla yasalarca kabul edilen ve yine aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde toplanarak saklanabilecek, işlenebilecek ve 3. kişilere aktarımı yapılabilecektir.

2. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amacı

3. Uygulamanın kullanılması sırasında, uygulamayı yüklemek, form doldurmak ya da uygulamayı kullanmak suretiyle iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; resim, isim, yaş, kilo, kimlik, iletişim bilgileri, telefon numarası, Ödeme bilgileri, dijital veriler, ilgi alanlarınız, kamera kaydı, elektronik posta adresleri, hesap bilgilerinden ibaret ekonomik ve finansal bilgiler ve görsel kayıtlardan ibaret fiziksel bilgileriniz uygulama vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenmektedir.

4. Otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplan bilgileriniz; yasal şartlara uyulmak ve her durumda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmak ve yasal ve anayasal normatif düzenlemelere riayet etmek şartıyla aşağıda ki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir,

a. Ürün ve hizmetlerden müşteri ya da potansiyel müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması,

b. Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,

c. Ticari Kampanyaların yürütülmesi,

d. Hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi,

e. Müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması,

Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Sebebi

5. Uygulamanın kullanılması sırasında, uygulamayı yüklemek, form doldurmak ya da uygulamayı kullanmak suretiyle iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; resim, isim, yaş, kilo, kimlik, iletişim bilgileri, telefon numarası, Ödeme bilgileri, dijital veriler, ilgi alanlarınız, kamera kaydı, elektronik posta adresleri, hesap bilgilerinden ibaret ekonomik ve finansal bilgiler ve görsel kayıtlardan ibaret fiziksel bilgileriniz uygulama vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollar ile ancak aşağıda ki şartlar ile toplanarak işlenmektedir.

a. Kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanın alınması,

b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c. Sözleşme ilişkisi ve/veya sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmek için zorunlu olması,

e. Kullanıcısına bir fayda sağlanabilmesi, kullandırılması ya da hizmetin özelleştirilmesi için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,

f. Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Sebebi

6. Belirtilen şartlarda ve 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde uygulamayı yüklemek ve/veya kullanmak suretiyle otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanan verileriniz aşağıda ki şartlar ile iş ortaklarımız, hizmet satın aldığımız, uygulama geliştirmesinde hizmet satın aldığımız kişiler ve onların belirleyeceği kişilere 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 ve 9 uncu maddesi uyarınca aktarılabilmektedir.

a. Ürün ve hizmetlerden müşteri ya da potansiyel müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması

b. Kullanıcıların uygulama vasıtasıyla sunulan ürün ve hizmeti kullanırken ayrıca farklı kişilere ait ürün ve hizmetlerin sunulması, bunlara aracılık edilmesi, imkânların sağlanması,

c. Kullanıcıların uygulama vasıtasıyla üçüncü kişilerden hizmet alması durumunda bu kişiler ile hizmetlerin özelleştirilmesi, geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması, iletişim kurabilmeleri, a SMS ve e-posta gönderimi yapabilmeleri,

d. Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve duyuruların gerçekleştirilebilmesi için hizmet sağlayıcılarına

Kişisel Veri Sahibinin Mevcut Hakları

7. 6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında kişisel verilerin;

a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde bu zararının giderilmesini

talep etme hakkına sahiptir.

8. Kanun kapsamında mevcut hakların kullanılabilmesi için Kemalpaşa Mahallesi, Murat Giray Caddesi No 36/3 Tekirdağ/Saray posta adresi, info@deepsport.info Elektronik posta adresine yazılı, mail olarak başvurulabilir.

Deepsport Yapay Zeka Teknolojileri ve Danışmanlık LTD. ŞTİ

Mersis No: 0 272 096 9328 00001

İnternet Adresi: deepsport.info

Telefon Numarası: +90 507 030 20 66

E-Posta Adresi: info@deepsport.info

Merkez ve Yazışma Adresi: Kemalpaşa Mahallesi, Murat Giray Caddesi No 36/3 Tekirdağ/Saray

9. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işbu aydınlatma metnini okuduğumu, anladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.Kullanıcı Sözleşmesi İptal ve İade Şartları

Deepsport Mobil Uygulama Platformu (“Uygulama”); kullanıcıların internete bağlı; tablet, akıllı telefon üzerinden üyelik temelli olarak ücretli ve/veya ücretsiz olarak fiziksel egzersizlerini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen bir akıllı yazılımdır.

Uygulama, merkezi kemal paşa mahallesi, murat giray caddesi, no: 36 Tekirdağ/Saray’da bulunan, Deepsport Yapay Zeka Teknolojileri ve Danışmanlık Limited Şirketi tarafından sunulmaktadır.

1. Uygulama kullanımınız kapsamında, bulunduğunuz coğrafi bölgeye bağlı olarak, iş birliği yaptığımız üçüncü taraflarla sözleşme ilişkisi içerisine girebilirsiniz. Bu durumda ilgili sözleşmelerdeki hükümlerin de bu Koşullarla birlikte geçerli olacağını hatırlatırız.

2. Uygulamayı edinmek ve kullanabilmek için ülkenizdeki mevzuata uygun yasal ehliyete sahip olmanız gerekir. Uygulamadan faydalanabilmek için üyelik oluşturmanız gereklidir.

3. Uygulama sadece üyelik ile sağlanan ve uzaktan sunulan yardımcı programlar sağlamaktadır. Gerekli olan tıbbı ve yasal şartlar kullanıcının kendi sorumluluğu altında olup, uygulama herhangi bir sonuç garantisi vermediği gibi hareket ve tavsiyelerin kişinin sağlığına ilişkin olarak etkilerinin sorumluluğunu da üstlenmemektedir. Lütfen öncesinde gerekli tıbbı kontrol ve bilgileri hekiminizden alınız.

4. Uygulama üzerinde bir üyelik almanız halinde, kullanıcı adı, şifre ve ödeme bilgilerinizi gizli tutmanız ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmamanız gerekmektedir. Sizden başka birinin bu bilgilere sahip olduğunu düşünmeniz ya da bundan şüphelenmeniz durumunda, bizi derhal info@deepsport.info adresi üzerinden bilgilendiriniz.

5. Uygulama tercihe bağlı olarak kullanıcıları diğer sitelere yönlendiren bağlantılar sunmaktadır. Bu bağlantıların kullanılması durumunda uygulamada ayrılmış olur ve bu bağlantılar ile herhangi bir şekilde alakalı yapılacak işlemlerden (satın alma vb.) ve erişilebilirliklerinden sorumlu değiliz. Söz konusu bağlantılar kullanıcılar için kolaylaştırıcı amaçlı olup, uygulama tarafından herhangi bir şekilde desteklenmemekte, temsil edilmemekte, aracılık edilmemekte ve garanti edilmemektedir.

Uygulamayı kullanırken:

6. Hesap bilgileriniz kapsamında yanlış bilgi vermeyeceğinizi, hesabınızı başkasına kullandırmayacağınızı, rızası olmaksızın bir başkasının kimliği altında hareket etmeyeceğinizi ya da yanıltıcı olarak bir başkasının, kurumun ya da organizasyonun hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermeyeceğinizi,

7. Uygulamayı kullanım amacıyla bağdaşması mümkün olmayacak şekilde, normal kabul edilmeyecek biçimde ve/veya ticari amaçlarla kullanmayacağınızı,

8. Kendinize ait cihaz ve hesaplardan gerçekleştirilen her işlemin bizzat tarafınızca gerçekleştirilmiş addedileceğini ve bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı surette kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle oluşacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu,

9. Uygulamayı, hacklemeyeceğinizi, güvenlik ve içeriklerin korunması için kullanılan özelliklerini dolanmayacağınızı ya da tersine mühendislik vb. yollarla müdahale etmeyeceğinizi, bu amaçla hareket eden üçüncü kişilere destek vermeyeceğinizi,

10. İçerikleri kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, silmeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi, dağıtımını yapmayacağınızı, sergilemeyeceğinizi, işlemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı ya da bu yönde denemeler yapmayacağınızı, İçerikleri sosyal mecralar dahil olmak üzere herhangi bir mecrada paylaşma paylaşmayacağınızı

11. Uygulamayı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasa dışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, başkalarının gizlilik hakkına veya özel hayatına veya mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağınızı,

12. Uygulamayı kullanabilmek için gerekli olan internet bağlantısının tarafınız sorumluluğunda olduğunu,

Kabul ve taahhüt edersiniz.

13. Ücretli üyeliklerde üyelik ücreti, faturalandırma ve ödeme koşulları üyelik türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

14. Uygulamayı kullanabilmeniz için, seçmiş olduğunuz üyelik türüne bağlı olarak belirlenecek ücreti ödemeniz gerekir. Bu ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemeniz durumunda kullanımınız askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

15. Uygulamayı üçüncü kişilere ait ürün ve/veya hizmetlerle birlikte satın almanız halinde kullanımınıza devam edebilmek için söz konusu üçüncü kişi ürün ve/veya hizmet bedelini de ödemekle yükümlü olacaksınız; aksi takdirde, kullanımınız askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

16. Uygulamanın düzgün şekilde çalışabilmesi için güncel versiyonu kullanmanız gerekir. Desteklenmekte olan platformlar, cihazlar ve sürümlere ilişkin sorumluluk kullanıcıdadır. Uygulama zaman içinde belli başlı desteklenen cihaz ve sürümlere ilişkin değişiklik meydana getirebilir.

17. Uygulama otomatik olarak güncellenebilecek olup, güncellenme sırasında ortaya çıkan durumlar kullanıcının sorumluluğunda olup, ek gerekliliklerin doğması durumunda gerekli güncellemeleri ve ek gereklilikleri yerine getirmek kullanıcının sorumluluğundadır.

18. Uygulama üzerinden zaman zaman bilgilendirme mesajları gönderilebilecektir.

19. Uygulama üyeliğinizin yenilenmesine ve iptaline ilişkin şartlar, uygulama tarafından değiştirilebilir bu durumunda yenileme tarihi itibarıyla geçerli olan şartlara tabili olunur.

20. Uygulama, içerik ve sunduğu hizmetler bakımından elektronik ortamda ifa edilen ve anında teslim edilen maddi olmayan hizmetler sunmakta olduğundan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde yer alan istisnalar kapsamındadır. Bu hususta 14 günlük sebepsiz cayma hakkınız bulunmamaktadır ve iptal talepleriniz de ancak talepte bulunduğunuz aydan bir sonraki ay sonunda hüküm ifade edebilecektir

21. Uygulama içerisinde bulunan fikri ve sınai haklar ile haksız rekabet mevzuatlarına göre koruma göre her türlü iş ürünü vb. markalar, ticari adlar, logolar, alan adları ve tüm fikri hakların maliki ya da kullanım hakkı sahibi uygulamadır.

22. Uygulamayı yüklemekle ile tüm şart ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Uygulamayı kullanırken kabul etmiş olduğunu koşul ve şartları ya da yasal mevzuattan kaynaklanan kullanım ilkelerini ihlal etmiş olmanız durumunda üyeliğiniz askıya alınabileceği gibi iptal edilebilir. Üyelikten doğan ücret iadesi bu halde söz konusu değildir.

23. Uygulama da zaman içinde uygulamanın iyileştirilmesi, sorunların giderilmesi ya da farklıca bir ihtiyaç izin kesintiler yaşanabilir. Bahsedilen durumlar ve teknik problemler ile kullanıcının kendisinden kaynaklanan bu tip durumlarda uygulamanın bir sorumluluğu söz konusu olmaz.


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı:

Deepsport Yapay Zeka Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Adresi:

Kemalpaşa Mahallesi,Murat Giray Caddesi No 36/3 Tekirdağ/Saray

Telefon:

+90 507 030 20 66

Email:

info@deepsport.info

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER:

3.1 - ALICI, Uygulamayı indirmek ve iş bu sözleşmeyi imzalayn kişi olup, belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

3.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

3.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

3.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 4 - CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 6 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:

KURUM ADI: Deepsport Yapay Zeka Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Şti.

ADRES: Kemalpaşa Mahallesi, Murat Giray Caddesi No 36/3 Tekirdağ/Saray

TEL: +90 507 030 20 66